forbot
+38 (050) 377-08-07
  • Zahid agromiks, ChP
  • Products catalog
  • Olakvindoks 98% (antibiotic)
Olakvindoks 98% (antibiotic)
  • Olakvindoks 98% (antibiotic)

Olakvindoks 98% (antibiotic)

In stock | Wholesale and retail
200 UAH
Wholesale: 200 UAH from 25 kg.
Country of manufacture:Ukraine
Description
D_yuch of a rechovin to medicine – the pokh_ena a h_noksal_na olakv_ndoks (2-(N-2-g_droksiyetilkarbam_l) - 3-metilkh_noksal_n-1,4-d_oksidu), volod і є I virazhenoit an antibakter_alna aktivn_styu shchodo grampozitivny that gramnegativny pathogenic bakter_y (E.coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Proteus spp. і _n.). Mekhan_zm antibakter_alno ї d і ї to medicine of a polyag є in porushenn_ funkts і ї DNK-g_razi, in rezultat_ chy porushu¾tsya structure of DNA bakter_y, shcho to prizvodit to zagibel_ m_krobno ї kl_tin. At dodavann_ in a forage medicine a prign_cha є a rozvitok patogenno ї m_kroflor, I will paint є peretravn_st korm_v і zasvo¾nnya pozhivny rechovin. Medicine stimulyu є to a sekretorno-motorn і to a fermentativn funkts_yu shlunkovo-kishkovy to a path, shcho spriya є krashch_y asim_lyats і ї pozhivny rechovin to a rats_on tvarin that birds і, b_lsh efektivny zasvo¾nnyu korm_v, priskoryu є r_st that spriya є p_dvishchennyu serednyodobovy prirost_v. Olakv_ndoks at vvedenn_ to a vseredin shvidko vsmoktu¾tsya z shlunkovo - kishkovy to a path і a pro-nickname є in body і tvarina tkanin. Z to an organ_zm of a rechovin to vivoditsya perevazhno z secheyu.
Characteristics
Characteristics:
Country of manufacture:Ukraine
Information is up-to-date: 19.02.2018

Read more

Unbelievable price on Olakvindoks 98% (antibiotic) in Ternopol (Ukraine) company Zahid agromiks, ChP.